Posts for Karate kata

obrázok- karate kata Kakuha

Kakuha kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

Už ste sa niekedy zamysleli, ktoré pohyby v Goju ryu by mohli mať pôvod v štýle Žeriava? Majster Seikichi Toguchi vyňal tieto…

Continue Reading

Kenshu kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

Karate kata Kenshu Kata Kenshu je málo rozšírená kata, ktorej autor je zakladateľ Shito ryu, Kenwa Mabuni. 拳秀 Pomenovanie kata Kenshu. Názov…

Continue Reading
obrázok-karate kata Kururunfa

Kururunfa kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

Kururunfa kata sa do systému Naha te dostala po návrate majstra Kanryo Higaonnu z Čínu. Jej unikátne techniky nenadväzujú na žiadnu inú…

Continue Reading

Kinken kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

金拳 Pomenovanie kata Kinken. Horeuvedené japonské znaky názvu tejto kata sa prekladajú „Zlatá päsť“. Názov Zlatá päsť je pravdepodobne odvodený od poznatku,…

Continue Reading

Kenpaku kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

拳伯 Pomenovanie kata Kenpaku. Názov kata sa prekladá ako Najvyššia päsť.Kenzo Mabuni vytvoril názov tejto kata v nadväznosti na dve predchádzajúce kata…

Continue Reading

Kouryu kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

黄龍 Pomenovanie kata Kouryu. Uvedené japonské znaky tejto kata sa prekladajú ako „Žltý drak“. Pôvod kata Kouryu Majster Gogen Yamaguchi (1909-1989) 10.…

Continue Reading

Jumu kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

Kata Jumu je v súčasnosti už považovaná za zabudnutú kata. Napriek tomu sa dochovali záznamy zo začiatku 20. storočia o tom, že…

Continue Reading

Kitei kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

既定 Pomenovanie kata Kitei. Uvedené japonské znaky názvu tejto kata možno preložiť ako „vopred určená“, „pevná, stála“, „dohovorená“ kata. Názov kata odráža…

Continue Reading

Jicchin kata

Karate kata - martin.klasek - 15. apríla 2021

ジッチン慈戦 Pomenovanie kata Jicchin, Jitchin, Jitsuchin. Názov kata Jicchin sa v súčasnosti zapisuje už len pomocou japonského sylabára katakana. Preklad názvu tejto…

Continue Reading
obrázok- karate kata Jitte

Jiin kata

Karate kata - martin.klasek - 15. apríla 2021

Kata Jiin je jednou z troch kata, ktoré charakterizuje úvodný šaolinský pozdrav. Jiin je veľmi stará kata neistého pôvodu pochádzajúca z Číny…

Continue Reading