Posts for Karate kata

obrázok - kanji karata

Zoznam karate kata

Karate kata - martin.klasek - 22. apríla 2021

Tento zoznam karate kata obsahuje viac než 150 karate kata. Prečítajte si o pomenovaní, autorovi, vzniku a technickej charakteristike vybraných kata. Vložené…

Continue Reading
obrázok - kata podla tvorcu

Zoznam karate kata podľa tvorcu

Karate kata - martin.klasek - 22. apríla 2021

Doleuvedený zoznam kata podľa tvorcu odzrkadľuje výskyt jednotlivých kata v učebných osnovách jednotlivých majstrov, prípadne sa odvoláva na jednotlivého majstra priamo ako…

Continue Reading
obrázok - kanji kata

Qijing kata

Karate kata - martin.klasek - 21. apríla 2021

七星 Pomenovanie kata Qijing, Shichisei. Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako „7 hviezd“. Japonské čítanie týchto znakov je Shichisei.…

Continue Reading

Passai Gwa kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

パッサイグワ Pomenovanie kata Passai Gwa, Passai Guwa.Prípona ぐゎ Gwa či Guwa označuje v okinavskom jazyku malý. Názov Passai či Patsai pochádza z…

Continue Reading

Ohan Dai kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

Karate kata Ohan Dai Kata Ohan Dai patrí medzi dlho utajované a skrývané Ryuei ryu kata. Patrí medzi najpokročilejšie kata v Ryuei…

Continue Reading
obrázok- karate kata Nuichue

Nuichue kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

ヌイチエー Pomenovanie kata Nuichue, Nuichie (zápis znakov). V súčasnosti sa názov tejto kata v Japonsku zapisuje iba písmom katakana, ktorým sa zapisujú…

Continue Reading
obrázok- karate kata Niwon

Niwon kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

二ーヲン Pomenovanie kata Niwon. V súčasnosti sa názov tejto kata v Japonsku zapisuje iba písmom katakana, ktorým sa zapisujú slabiky bez významu.…

Continue Reading

Niseishi kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

二十四 二十四歩 Pomenovanie kata Ershisi, Niseishi, Nijushiho. Názov tejto kata možno preložiť ako číslo „24“. V smere Shotokan sa používa názov Nijushiho,…

Continue Reading

Ohan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

オーハン Pomenovanie kata Ohan. Ryuei ryu 劉衛 流 V súčasnosti sa v Ryuei ryu cvičia tieto kata: Technická charakteristika kata Ohan Táto…

Continue Reading

Rinkan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

輪姦 Pomenovanie kata Rinkan. Zápis kanji znakov tejto kata nie je známy, preto nie je možné s istotou preložiť názov kata Rinkan.…

Continue Reading