Posts for Karate kata

Kokan kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

コカン Pomenovanie kata Kokan. V súčasnosti sa názov tejto kata v Japonsku zapisuje iba písmom katakana, ktorým sa zapisujú slabiky bez významu.…

Continue Reading

Kyan shi Sesan

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

喜屋武氏十三歩 Karate kata Kyan-shi Sesan Kata Kyan-shi Sesan je stredne náročná kata, ktorú na Okinave vyučoval majster Kyan Chotoku (1870-1945). Dnes sa…

Continue Reading

Kushanku Dai / Sho kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

公相關 大 / 少 観空 大 / 少 Karate kata Kushanku Dai Kata Kushanku patrí medzi najstaršie kata okinavského Tode / Karate.…

Continue Reading

Kishimoto Kushanku kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

岸下の公相關 Karate kata Kishimoto no Kushanku Kata Kushanku patrí medzi najstaršie kata okinavského Tode / Karate. V Shuri Te i Tomari Te…

Continue Reading

Kukan kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

空巻 Pomenovanie kata Kukan, Kukanken. Názov tejto kata sa prekladá ako „Päsť prázdnoty“ a zakladá sa na japonskej výslovnosti kanji znakov. Pôvod…

Continue Reading

Juroku kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

Kata Juroku je je jedna z viacerých kata, ktoré vytvoril majster Kenwa Mabuni pre pokročilých študentov. Zaujme nielen technikami, ale aj koncepciou…

Continue Reading

Kanchin kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完戦カンチン Pomenovanie kata Kanchin, Konchin. Názov kata vytvoril sám Kanei Uechi (1911-1991). Názov kata sa skladá zo znaku „Kan“ z mena Kanbun…

Continue Reading

Kanshiwa kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完子和カンシワ Pomenovanie kata Kanshiwa, Kanshabu. Názov kata Kanshiwa navrhol údajne člen komisie Takamiyagi Shigeru (Hanshi 9.Dan). Názov je odvodený od spojenia dvoch…

Continue Reading

Kanshu kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完周カンシュー Pomenovanie kata Kanshu, Kanshabu, Konshu, Dai Ni Sesan, Dai Ni Seisan. Pôvodný názov tejto kata bol Kanshabu, potom bola premenovaná na…

Continue Reading

Kensho kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

拳掌 Pomenovanie kata Kensho. Názov kata možno preložiť ako „Päsť a dlaň“ prípadne ako „Vládnuca päsť“. Prvý znak Ken 拳, použil Kenwa…

Continue Reading