Blog

 • SP-17 (Dráha sleziny bod č.17)
  SPLEEN-17 Pomenovanie: Čínske označenie: Shidou (dutina potravy) Poloha: Bod SP-17 sa nachádza na prednej strane trupu, pod prsným oblúkom, jeden cun bočne od prsnej bradavky. Pod 5. rebrom leží v 5. medzirebrovom priestore nerve T05, čiže 5. medzirebrový nerv. Aktivácia: Stlačením nervu vzniká reakcia, ktorá oslabí najmä nohy. Trenie nemá prakticky žiadny význam. Naproti tomu…
 • GB-20
  GB-20 (Dráha žlčníka bod č.20) Pomenovanie: Čínske označenie: Fengchi (veterné jazierko) Poloha: Bod GB-20 sa nachádza na zadnej strane krku, v priehlbine tvorenej zdvíhačom krku (musculus sternocleidomastoideus) a lichobežníkovým svalom (musculus trapezius). V tomto mieste sa nachádza menší zátylkový nerv (lesser occipital nerv). Aktivácia: Stlačením nervu vzniká malá reakcia, ktorá oslabí najmä nohy. Trenie nemá…
 • LI-10-9-8
  Dráha hrubého čreva LI-10-9-8 LI-10 -9 -8 (Dráha hrubého čreva body č.10, 9, 8) Pomenovanie: Čínske označenie: L-10 – Shousanli – 3 míle na ruke; L-9 – Shanglian – Horný koniec; L-8 – Xialian – Dolný koniec Poloha: Poloha každého bodu z tejto trojice bodov sa nachádza na vonkajšej strane predlaktia medzi svalmi Brachioradialis a…
 • Čo je Bunkai
  „Bunkai“ v doslovnom preklade z japončiny znamená „analyzovať“. Označujeme ním analýzu jednotlivých pohybov karate kata a ich praktické uplatnenie v skutočnom boji. V podstate ide o pretavenie viditeľných pohybov kata na bojové aplikácie. Nakoľko jednotlivé pohyby často nie sú tým čo divák na pohľad vidí, bunkai kata patria k najutajovanejším a aj nepochopeným aspektom karate.…
 • Home page slide 3
  Kyusho Naučte sa techniky z legendárnej Bubishi. Začni objavovanie!