Blog

 • Kokan kata
  コカン Pomenovanie kata Kokan. V súčasnosti sa názov tejto kata v Japonsku zapisuje iba písmom katakana, ktorým sa zapisujú slabiky bez významu. Katakana bola vytvorená zámerným zjednodušením vybraných častí znakov, ktoré tak stratili svoj pôvodný význam a začali sa používať len pre označenie výslovnosti akýchkoľvek japonských slov. V japonskej tlači sa katakana používa pre prepis…
 • Kyan shi Sesan
  喜屋武氏十三歩 Karate kata Kyan-shi Sesan Kata Kyan-shi Sesan je stredne náročná kata, ktorú na Okinave vyučoval majster Kyan Chotoku (1870-1945). Dnes sa vyučuje už zriedka, pričom kata nesie spoločné znaky s ďalšími verziami kata Sesan. Tie sa v mnohých verziách cvičia dodnes naprieč mnohými štýlmi. Pomenovanie kata Kyan-shi Sesan, Sesan, Seisan. Horeuvedené znaky zápisu kata možno…
 • Kushanku Dai / Sho kata
  公相關 大 / 少 観空 大 / 少 Karate kata Kushanku Dai Kata Kushanku patrí medzi najstaršie kata okinavského Tode / Karate. S príchodom tejto kata sa viaže legenda, ktorá je dokonca zdokumentovaná v zápiskoch konfuciánskeho učenca menom Tobe Ryoen. V súčasnosti kata Kushanku patrí k vrcholným formám mnohých štýlov. A taktiež sa východiskom pre…
 • Kishimoto Kushanku kata
  岸下の公相關 Karate kata Kishimoto no Kushanku Kata Kushanku patrí medzi najstaršie kata okinavského Tode / Karate. V Shuri Te i Tomari Te patrí v súčasnosti kata Kushanku patrí k vrcholnej forme, pričom sa vyskytuje v mnohých verziách. Pomenovanie kata Kushanku, Koshokun, Kosokun, Kanku, Kwanku. Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako „Štátny minister…
 • Kukan kata
  空巻 Pomenovanie kata Kukan, Kukanken. Názov tejto kata sa prekladá ako „Päsť prázdnoty“ a zakladá sa na japonskej výslovnosti kanji znakov. Pôvod kata Kukan Autor tejto kata je neznámy. Kata Kukan patrila spolu s ďalšími kata medzi utajované a málo známe kata z rodinného štýlu Kojo ryu (湖城流). Biely drak, tiger a žeriav Systém rodiny…