Blog

 • Suparinpei kata
  Kata Suparinpei predstavuje najdlhšiu a súčasne vrcholnú formu v systéme školy Naha te majstra Kanryo Higaonnu. Kata Suparinpei uzatvára mini systém pozostávajúci z kata Sanchin – Sesan – Sanseru – Suparinpei. Osvojenie si bunkai tejto kata logicky vyžaduje zvládnutie predchádzajúcich kata.
 • Higaonna Kanryo
  Okinavský majster Higaonna Kanryo je považovaný za praotca školy Goju ryu. Počas života študoval v Číne viaceré školy čínskeho boxu a po návrate na Okinavu vyučoval štýl dnes známy ako Naha Te. Medzi jeho študentov patrili mnohí významní okinavský majstri Tode, zakladatelia nových škôl Karate.
 • Sanseru kata
  Sanseru predstavuje pokročilejšiu kata školy Naha te, ktorá patrí do mini systému pozostávajúceho z kata Sanchin – Sesan – Sanseru – Suparinpei. Technicky nenáročná kata obsahuje princípy tigra a žeriava. Kata vyučuje náročné bunkai, ktoré sú určené pokročilým cvičencom.
 • Annan Dai
  V Ryuei ryu predstavuje kata Annan Dai jednu z pokročilých kata v systéme, ktorá sa vyznačuje predovšetkým technikami otvorených rúk. Zatvorené päste predstavujú v kata len pritiahnutie súpera a sú nasledované kopom. Obranné aj útočné techniky sú zastúpené technikami otvorených rúk. Poznávacou technikou kata Annan Dai je určite kombinácia techník mae geri so shuto gedan barai, ktorá sa v kata vykonáva súčasne až 11 krát.
 • Zoznam karate kata podľa tvorcu alebo objaviteľa
  Doleuvedený zoznam kata podľa tvorcu odzrkadľuje výskyt jednotlivých kata v učebných osnovách jednotlivých majstrov, prípadne sa odvoláva na jednotlivého majstra priamo ako na tvorcu danej karate kata.