Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na SpiritoftheKata.com

Najdôležitejšie informácie v skratke

Nemáte radi dlhé dokumenty plné právnických výrazov? Ani my. Tu sú najdôležitejšie body našich všeobecných obchodných podmienok v skratke:

 1. Elektronický obsah každého: Na Spiritofthekata.com nakúpite pohodlne, stačí si u nás vytvoriť účet (Register an Account), vybrať z titulov a dokončiť objednávku. Zaplatiť môžete cez internet banking vašej banky. Licenčné zmluvy sú doručované prostredníctvom linku na stiahnutie, prípadne formou odomknutého obsahu na stránkach. Ak si nechcete vytvoriť účet, nakúpite odoslaním platby cez mobilný banking a počkáte kým Vám príde na email prístupový link.
 2. Vždy viete, čo sa deje – pri každom titule či kurze vidíte jeho cenu, obsah, trvanie.
 3. Záručnú dobu pre elektronický obsah v súlade so zákonom neposkytujeme: Niečo nevyšlo ako malo? Nestáva sa nám to často. Ale keď k tomu príde – urobíme všetko pre to, aby sme chybu napravili – snažíme sa vychádzať v ústrety vždy a každému. Preto u niektorých licenčných zmlúv môžete nájsť 30 dňovú garanciu vrátenie tovaru. Ako odstúpiť od zmluvy nájdete tu.

Celé znenie podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Martin Klásek, 909 01 Skalica a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je Martin Klásek, ktorý prevádzkuje internetové stránky a sprístupňuje elektronický obsah. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (vytvoriť si účet a heslo do svojho účtu) získate:

 • nakupovanie so zľavami ak je dostupné
 • prehľad všetkých doteraz zakúpených titulov (Your Courses)
 • pravidelné informácie o novinkách

Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.spiritofthekata.com.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Elektronický obsah resp. licenciu k elektronickému obsahu si môže zákazník zakúpiť buď bez registrácie alebo s registráciou.

V prípade, že si zákazník kupuje elektronický obsah bez predchádzajúcej registrácie, po výbere licencie klikne na “Objednávka s povinnosťou platby”. Následne v bankovej aplikácii naskenuje QR kód alebo manuálne vpíše IBAN a zadá čiastku. Platba prebehne cez bankovú aplikáciu.

Ak sa zákazník rozhodne registrovať na stránkach www.spiritofthekata.com je nutné vytvoriť si účet prostredníctvom tlačidla “Register an Account”. Tu si zákazník zvolí heslo. Následne sa prihlási do zvoleného kurzu prostredníctvom tlačidla “Login”. Platbu za kurz zákazník vykoná prostredníctvom tlačidla “Take this Course” a PayPal formulára.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosič. V prípade, že máte u nás vytvorený účet, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii “Your Courses”, do ktorého budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa u elektronického obsahu zvyčajne pohybuje do 24 hodín.

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Zákazník vyjadrí súhlas s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi. Tovar sa považuje za doručený sprístupnením webovej lokality alebo doručením linku na stiahnutie tovaru.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol súbor poškodený.

Spôsob platby: elektronické bankovníctvo

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@spiritofthekata.com.

Záručná doba

Tovar poskytovaný formou elektronického obsahu nemožno vrátiť naspäť predajcovi.

Napriek tomu môže predajca poskytnúť garanciu vrátenia peňazí ak nebol zákazník s tovarom spokojný.

Martin Klásek zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Martin Klásek nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných iným vydavateľom

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@spiritofthekata.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom Martinus, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Elektronický obsah

Pri nákupe elektronického obsahu Elektronických kníh / videonahrávok / kurzov sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu, v ktorej sú uvedené podmienky používania elektronického obsahu.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz mesačne). Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov a taktiež Vám budeme zasielať zľavovú poukážku, v prípadoch, keď Vám v súlade s týmito obchodnými podmienkami vznikol nárok na zľavu. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@spiritofthekata.com, zastavíme zasielanie noviniek.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Martin Klásek a jeho zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Martin Klásek si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.spiritofthekata.com. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.8.2023.

Prajeme vám príjemné nakupovanie!