Posts for Bunkai

obrázok- karate kata Annan Dai

Annan Dai kata

Bunkai, Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 10. apríla 2021

V Ryuei ryu predstavuje kata Annan Dai jednu z pokročilých kata v systéme, ktorá sa vyznačuje predovšetkým technikami otvorených rúk. Zatvorené päste…

Continue Reading
obrázok - pozícia z karate kata Annan

Annan kata

Bunkai, Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 10. apríla 2021

V Ryuei ryu predstavuje kata Annan jednu z pokročilých kata v systéme, ktorá sa vyznačuje predovšetkým technikami otvorených rúk. Zatvorené päste predstavujú…

Continue Reading

Chokyu kata

Bunkai, Karate kata - martin.klasek - 2. marca 2021

良宮 Pomenovanie kata Chokyu (Gekisai). Uvedené japonské znaky názvu tejto kata sa neprekladajú. Názov Chokyu predstavuje kombináciu dvoch rozdielnych znakov: Cho a…

Continue Reading
bunkai kanji

Čo je Bunkai

Bunkai - martin.klasek - 3. októbra 2020

„Bunkai“ v doslovnom preklade z japončiny znamená „analyzovať“. Pojmom Bunkai kata označujeme ním analýzu jednotlivých pohybov karate kata a ich praktické uplatnenie…

Continue Reading