Posts for Bunkai

bunkai kanji

Čo je Bunkai

Bunkai - martin.klasek - 3. októbra 2020

„Bunkai“ v doslovnom preklade z japončiny znamená „analyzovať“. Označujeme ním analýzu jednotlivých pohybov karate kata a ich praktické uplatnenie v skutočnom boji.…

Continue Reading