Posts forItosu Anko

obrázok- karate kata Bassai Sho

Bassai Sho kata

Karate kata - martin.klasek - 27. februára 2022

パッサイ 小拔塞小 História Bassai Sho Pôvod kata Bassai Sho je nejasný. Vieme, že túto kata vyučoval okinavský majster Karate Yasutsune Itosu (1831-1916)…

Continue Reading
obrázok - vznik karate podium

Vznik karate

Karate kata - martin.klasek - 14. januára 2022

Karate je pomerne mladý šport, ktorého vznik je pevne spätý s ostrovom Okinava. Za predchodcu moderného Karatedo môžeme považovať okinavský systém boja…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Godan

Pinan Godan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

Karate kata Pinan Godan Kata Pinan Godan je piata a posledná zo série Pinan kata vytvorených legendárnym majstrom Anko Itosu. 平安 五段 Pomenovanie…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Shodan

Pinan Shodan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

平安 初段 Pomenovanie kata Pinan Pinan (čín.), Ping An, Heian (jap.), Pinan Shodan, Heian Nidan, Pyong Ahn. Uvedené znaky názvu tejto kata sa…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Sandan

Pinan Sandan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

Karate kata Pinan Sandan Kata Pinan Sandan predstavuje v poradí tretiu z piatich kata série Pinan / Heian. 平安 三段 Pomenovanie kata Pinan…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Nidan

Pinan Nidan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

平安 二段 Pomenovanie kata Pinan Pinan (čín.), Ping An, Heian (jap.), Pinan Shodan, Heian Nidan, Pyong Ahn. Uvedené znaky názvu tejto kata sa…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Yondan

Pinan Yondan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

Karate kata Pinan Yondan Kata Pinan Yondan je štvrtok v poradí zo série kata Pinan / Heian, ktoré vytvoril legendárny majster Anko…

Continue Reading
obrázok- karate kata Kushanku

Kushanku Dai / Sho kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

公相關 大 / 少 観空 大 / 少 Karate kata Kushanku Dai Kata Kushanku patrí medzi najstaršie kata okinavského Tode / Karate.…

Continue Reading
obrázok- karate kata Jiin

Jiin kata

Karate kata - martin.klasek - 15. apríla 2021

Kata Jiin je jednou z troch kata, ktoré charakterizuje úvodný šaolinský pozdrav. Jiin je veľmi stará kata neistého pôvodu pochádzajúca z Číny…

Continue Reading
obrázok- karate kata Jion

Jion kata

Karate kata - martin.klasek - 15. apríla 2021

Kata Jion je jedna z trojice kata nesúcich názov odvolávajúci sa na budhistické učenie. I keď nie je veľmi rozšírená naprieč štýlmi,…

Continue Reading