Posts forGo Kenki

obrázok- karate kata Okaku

Okaku kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

大鶴 Pomenovanie kata Okaku. Uvedené japonské znaky tejto kata sa prekladajú ako “Veľký žeriav” prípadne ako “Veľká kata žeriava”. Slovo “O” sa…

Continue Reading
obrázok- karate kata Paipuren

Paipuren kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

八步連八步连 Pomenovanie kata Paik Po Lien (dialekt. Fuzhou), Ba Bu Lian (čínsky), Paipuren, Baiburen, Happoren (jap). Uvedené čínske znaky názvu tejto kata…

Continue Reading
obrázok- karate kata Hakufa

Hakufa kata

Karate kata - martin.klasek - 14. apríla 2021

白破 Pomenovanie kata Hakufa, Haufa. Uvedené japonské znaky tejto kata sa prekladajú ako “Biele ničenie” či “Biele lámanie”. Pôvod kata Hakufa Autor…

Continue Reading
obrázok- karate kata Hakutsuru

Hakutsuru kata

Karate kata - martin.klasek - 14. apríla 2021

Kata Hakutsuru sa pokladá za naj tajomnejšiu a najdôležitejšiu kata v okinavskom Karate. Až do 19. storočia bola táto kata držaná v…

Continue Reading
obrázok- karate kata Hakkucho

Hakkucho kata

Karate kata - martin.klasek - 14. apríla 2021

白鶴 Pomenovanie kata Hakuchou, Hakucho. Uvedené japonské znaky tejto kata sa prekladajú ako “Biela labuť”. Nakoľko v japonskom jazyku sa prekladá znak…

Continue Reading
obrázok- karate kata Ansan

Yansu kata

Karate kata - martin.klasek - 10. apríla 2021

安三 Pomenovanie kata Yansu, Ansan. Uvedené čínske znaky názvu tejto kata sa čítajú Ansan a možno preložiť ako “Udržanie mieru 3 spôsobmi”.…

Continue Reading
obrázok- karate kata Rokkishu

Rokkishu kata

Karate kata - martin.klasek - 1. apríla 2021

六手 Pomenovanie kata Rokushou, Rokishou, Rokkishu. Názov tejto kata možno preložiť ako “6 rúk” alebo “6 foriem ruky”. “Šesť foriem ruky” sa…

Continue Reading
obrázok- karate kata Ryushan

Ryushan kata

Karate kata - martin.klasek - 1. apríla 2021

龍山 Pomenovanie kata Ryushan, Ryusan. Horeuvedené japonské znaky názvu tejto kata možno preložiť ako “Dračia hora”. Rovnaký zápis znakov pre “Dračiu horu”…

Continue Reading