Posts forUechi ryu

obrázok- karate kata Kanchin

Kanchin kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完戦カンチン Pomenovanie kata Kanchin, Konchin. Názov kata vytvoril sám Kanei Uechi (1911-1991). Názov kata sa skladá zo znaku “Kan” z mena Kanbun…

Continue Reading
obrázok- karate kata Kanshiwa

Kanshiwa kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完子和カンシワ Pomenovanie kata Kanshiwa, Kanshabu. Názov kata Kanshiwa navrhol údajne člen komisie Takamiyagi Shigeru (Hanshi 9.Dan). Názov je odvodený od spojenia dvoch…

Continue Reading
obrázok- karate kata Kanshu

Kanshu kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

完周カンシュー Pomenovanie kata Kanshu, Kanshabu, Konshu, Dai Ni Sesan, Dai Ni Seisan. Pôvodný názov tejto kata bol Kanshabu, potom bola premenovaná na…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sechin

Sechin kata

Karate kata - martin.klasek - 5. apríla 2021

セーチン十戦 Pomenovanie kata Sechin, Seichin. Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako “10 bojov”. Názov kata by mohol znamenať v…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sesan

Uechi Sesan

Karate kata - martin.klasek - 5. apríla 2021

上地の十三 Pomenovanie kata Sesan, Uechi Sesan, Uechi Seisan. Uvedené japonské znaky názvu tejto čínskej kata možno preložiť ako číslo “13”. Názov sa…

Continue Reading
obrázok- karate kata Seryu

Seryu kata

Karate kata - martin.klasek - 5. apríla 2021

セーリュウ十六 Pomenovanie kata Seryu, Seirui. Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako číslo “16”. Názov Kata sa skladá zo znakov…

Continue Reading
obrázok- karate kata Ryuko

Ryuko kata

Karate kata - martin.klasek - 1. apríla 2021

龍虎 Pomenovanie kata Ryuko, Ryuuko. Horeuvedené japonské znaky názvu tejto kata sa prekladajú ako Drak a Tiger. História Autormi tejto kata je…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sanchin

Sanchin kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 10. februára 2021

Kata Sanchin je považovaná za najdôležitejšiu kata a základný pilier školy Naha Te. Jej prínos nespočíva v praktických aplikáciách, ale v spôsobe…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sanseru

Sanseru kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 20. decembra 2020

Sanseru predstavuje pokročilejšiu kata školy Naha te, ktorá patrí do mini systému pozostávajúceho z kata Sanchin - Sesan - Sanseru - Suparinpei.…

Continue Reading