Posts forShito ryu

obrázok- karate kata Shisochin

Shisochin kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 12. februára 2023

Shisochin kata sa do systému Naha te dostala po návrate majstra Kanryo Higaonnu z Čínu. Jej unikátne techniky nenadväzujú na žiadnu inú…

Continue Reading
obrázok- karate kata Seienchin

Seienchin kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 4. januára 2023

Seienchin kata predstavuje asi najmäkšiu kata v Naha Te. Majster Kanryo Higaonna zaradil túto kata do svojho systému po návrate z Číny.…

Continue Reading
obrázok- karate kata Bassai Sho

Bassai Sho kata

Karate kata - martin.klasek - 27. februára 2022

パッサイ 小拔塞小 História Bassai Sho Pôvod kata Bassai Sho je nejasný. Vieme, že túto kata vyučoval okinavský majster Karate Yasutsune Itosu (1831-1916)…

Continue Reading
obrázok- karate kata Suparinpei

Suparinpei kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 4. decembra 2021

Kata Suparinpei predstavuje najdlhšiu a súčasne vrcholnú formu v systéme školy Naha te majstra Kanryo Higaonnu. Kata Suparinpei uzatvára mini systém pozostávajúci…

Continue Reading
obrázok- karate kata Kururunfa

Kururunfa kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 4. decembra 2021

Kururunfa kata sa do systému Naha te dostala po návrate majstra Kanryo Higaonnu z Čínu. Jej unikátne techniky nenadväzujú na žiadnu inú…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sepai

Sepai kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 4. decembra 2021

Kata Sepai sa do systému Naha te dostala po návrate majstra Kanryo Higaonnu z Čínu. Je to stredne náročná kata, ktorej unikátne…

Continue Reading
obrázok- karate kata Niseishi

Niseishi kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

二十四 二十四歩 Pomenovanie kata Ershisi, Niseishi, Nijushiho. Názov tejto kata možno preložiť ako číslo “24”. V smere Shotokan sa používa názov Nijushiho,…

Continue Reading
obrázok- karate kata Paipuren

Paipuren kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

八步連八步连 Pomenovanie kata Paik Po Lien (dialekt. Fuzhou), Ba Bu Lian (čínsky), Paipuren, Baiburen, Happoren (jap). Uvedené čínske znaky názvu tejto kata…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Godan

Pinan Godan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

Karate kata Pinan Godan Kata Pinan Godan je piata a posledná zo série Pinan kata vytvorených legendárnym majstrom Anko Itosu. 平安 五段 Pomenovanie…

Continue Reading
obrázok- karate kata Pinan Shodan

Pinan Shodan kata

Karate kata - martin.klasek - 20. apríla 2021

平安 初段 Pomenovanie kata Pinan Pinan (čín.), Ping An, Heian (jap.), Pinan Shodan, Heian Nidan, Pyong Ahn. Uvedené znaky názvu tejto kata sa…

Continue Reading