Kyusho jutsu – stretnutie študijnej skupiny

Pozývame Vás na ďalší tréning študijnej skupiny Kyusho s trénerom Martinom.

Udalosť bola ukončená.