Posts forSeibukan Shorin ryu

obrázok- karate kata Chinto

Chinto kata

Karate kata - martin.klasek - 12. apríla 2021

鎮東/ 战東 / 岩鶴 Karate kata Chinto Kata Chinto patrí medzi okinavskú klasiku. Napriek tomu, že dodnes presne nevieme kto je jej…

Continue Reading
obrázok- karate kata Annanku

Annanku kata

Karate kata - martin.klasek - 10. apríla 2021

Annanku kata patrí medzi rozšírené kata a hoci je jej pôvod neistý, priraďujeme ju k legende Tomari Te menom Chotoku Kyan. Kata…

Continue Reading
obrázok- karate kata Wanchin

Wanchin kata

Karate kata - martin.klasek - 8. apríla 2021

ワンチン Pomenovanie kata Wanchin. Seibukan no Wanchin. Názov kata Wanchin vznikol spojením počiatočných slabík kata Wanshu a Chinto. Nakoľko sa jedná o…

Continue Reading