Posts forMiyagi Chojun

obrázok - vznik karate podium

Vznik karate

Karate kata - martin.klasek - 14. januára 2022

Karate je pomerne mladý šport, ktorého vznik je pevne spätý s ostrovom Okinava. Za predchodcu moderného Karatedo môžeme považovať okinavský systém boja…

Continue Reading
obrázok- karate kata Kururunfa

Kururunfa kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 4. decembra 2021

Kururunfa kata sa do systému Naha te dostala po návrate majstra Kanryo Higaonnu z Čínu. Jej unikátne techniky nenadväzujú na žiadnu inú…

Continue Reading
obrázok- karate kata Fukyu

Fukyu kata

Karate kata - martin.klasek - 13. apríla 2021

普及普及型 Pomenovanie kata Fukyu, Fukyugata, Fukyugata Ichi, Fukyugata Ni. Uvedené japonské znaky názvu tejto kata sa prekladajú ako “Šíriť” či “Popularizovať”. Karate…

Continue Reading
obrázok- karate kata Gekisai

Gekisai kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 12. apríla 2021

Gekisai Dai kata patrí medzi nenáročné kata školy Goju ryu. Na základe prvej kata vznikli ďalšie kata s rovnakým enbusenom. Zaujímavosťou je,…

Continue Reading
obrázok- karate kata Tensho

Tensho kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 11. februára 2021

Tensho kata patrí medzi povojnové kata, pričom sa snaží nadviazať na koryu kata Rokkishu. Súčasne ponúka energetickú nadstavbu k tvrdo cvičenej kata…

Continue Reading
obrázok- karate kata Sanchin

Sanchin kata

Karate kata, Kyusho - martin.klasek - 10. februára 2021

Kata Sanchin je považovaná za najdôležitejšiu kata a základný pilier školy Naha Te. Jej prínos nespočíva v praktických aplikáciách, ale v spôsobe…

Continue Reading