Posts forbunkai

Čo je Kyusho

Ako na to, Kyusho, Zdravoveda - martin.klasek - 5. augusta 2020

Ak sa ešte len zoznamujete s Kyusho jutsu, čiže technikami ako stimulovať vitálne body, je tento článok určený práve vám. V článku…

Continue Reading