Naučte sa Kyusho jutsu - umenie stimulácie vitálnych bodov.

Ak sa chcete naučiť viacej o využití vitálnych (akupunktúrnych) bodov v sebaobrane, je  Kyusho jutsu tým správnym riešením. 
Skôr než vykonáte nezáväznú registráciu na stretnutie študijnej skupiny, prečítajte si zopár užitočných informácií.

 

Kyusho tréning

Názov Kyusho pochádza z japonského jazyka a prekladá sa ako vitálny bod/ vitálne body (ľudského tela) či esenciálny bod/ esenciálne body. Čiže názov odkazuje na kľúčové miesta na ľudskom tele, ktoré môžeme považovať za základné, nevyhnutné, najdôležitejšie či najpodstatnejšie. Niekedy sa môžete stretnúť aj s názvom Kyusho jutsu (jitsu), kde japonské slovo jutsu znamená umenie, techniku či spôsob.

Pôvod Kyusho jutsu

Aj keď nemáme presne zmapovaný zrod Kyusho a nepoznáme zakladateľa, môžeme s určitosťou povedať,že poznatky o vitálnych bodoch sa opierajú o čínsku akupunktúru či akupresúru. Už v samotnej čínštine pojem „šifu“ predstavoval nielen pomenovanie pre majstra bojových umení, ale aj lekára. Poznatky o vitálnych bodoch sa prirodzene preniesli do bojových umení a my sa s vitálnymi bodmi môžeme stretnúť aj v legendárnej knihe Bubishi. Tá nielen ukazuje kde vitálne body ležia, ale popisuje aj 36 smrteľných bodov ľudského tela. Aj keď vitálne body boli a sú prirodzenou súčasťou bojových umení, v súčastnosti sa už systematicky nevyučujú. Tento stav je zapríčinený najmä premenou bojových umení, ktorá sa udiala v 20. storočí. Cieľom už nie je likvidácia súpera, ale byť rýchlejší a silnejší atlét. Z bojových umení sa stali bojové športy.

Aj keď sa Kyusho jutsu v Karate systematicky nevyučuje, bolo to práve okinavské Tode, ktoré stálo za znovuzrodením Kyusho vo svete. Hoci sa okinavské Tode od roku 1905 formovalo najmä zásluhou Anko Itosua (糸洲 安恒, 1831-1915) na telesné cvičenie, boli na Okinave v úzkych kruhoch odovzdávané vedomosti aj o vitálnych bodoch. Jedným z Okinavčanov, ktorý preukázateľne týmito vedomosťami disponoval bol majster menom Seiyu Oyata (清勇 親田, 1930-2012). Okrem Oyatu sa udáva ako ďalší majster Hohan Soken (方範 祖堅, 1889-1982), ktorý sa učil rodinné Tode majstra Sokon Matsumuru. V súčasnosti je veľa majstrov, ktorí dosiahli obdivuhodnú úroveň a zručnosť v aplikácii vitálnych bodov, väčšinou pochádzajú z USA a štúdiu vitálnych bodov sa venujú približne 30 rokov.

Cieľ Kyusho

Účelom Kyusho jutsu je dokázať stimulovať rôzne oblasti ľudského tela takým spôsobom, aby u protivníka vyvolali želanú reakciu. Tá sa rôzni, v závislosti od stimulovanej časti tela ako aj od použitej intenzity. Želaná reakcia môže mať oslabujúci alebo posilňujúci efekt, taktiež v závislosti od intenzity môže vyvolať bolesť alebo príjemné pocity. Čiže prostredníctvom Kyusho sa dá človek nielen paralyzovať, ale aj oživiť či liečiť.

Ako to funguje?

Už som spomínal,že stimulácia vitálnych bodov je založená na poznatkoch akupunktúry resp. akupresúry. To znamená,že hlavnou témou sú ako inak vitálne body človeka a znalosť ich presnej polohy na ľudskom tele. Avšak samotná znalosť polohy vitálnych bodov je len nevyhnutný základ v tomto umení. Veľmi dôležité je vedieť akým spôsobom sa konkrétny bod stimuluje, vrátane intenzity a smeru pôsobenia na daný vitálny bod. Tu sa môže zdať,že celé tajomstvo leží vo vitálnych bodoch, ktoré akoby disponovali zázračnými schopnosťami. Pravda je ale oveľa jednoduchšia. Vitálne body v podstate označujú isté špecifické miesta na ľudskom tele. Ide o anatomické oblasti, ktorými buď prebiehajú svalmi nechránené nervy alebo miesta kde sa nervy rozdvojujú či prekrývajú. Vitálnym bodom môže byť aj samotné nervové zakončenie alebo šľachový úpon. Ak to celé zovšeobecníme, Kyusho sa zaoberá stimuláciou nervových vlákien ľudského tela. Touto stimuláciou dosahujeme požadovaný efekt.

Ako to možno využiť?

Znalosť Kyusho jutsu poskytuje viaceré praktické využitia:

 • bojové aplikácie – v kata sa nachádza neuveriteľné množstvo techník, ktoré dávajú zmysel až v spojení s Kyusho. Až vtedy sa zmení nepraktické a zastaralé na efektívne a sofistikované. Využitie nájdeme nielen vo vlastnej sebaobrane, ale aj pri zásahu z pozície 3. osoby, odzbrojenie súpera, boji na zemi.
 • liečebné aplikácie – oživenie súpera, prinavrátenie funkcií tela do pôvodného stavu po zasiahnutí, liečenie konkrétnych problémov ako napr. odstránenie bolestí hlavy, nespavosti, karpálnych tunelov, … , zdravotné a revitalizačné masáže …

Kde sa to dá naučiť?

Predovšetkým na seminároch a tréningoch s certifikovaným inštruktorom. Žiaľ takých je ako šafranu, nakoľko Kyusho jutsu si človek osvojí až po niekoľkých rokoch intenzívneho cvičenia. Taktiež sa stretnete s viacerými organizáciami, ktoré sa medzi sebou líšia najmä prístupom a metodikou, akou vyučujú. Mne osobne sa osvedčila spolupráca s českou vetvou Kyusho International, ktorú vedie sensei Miroslav Brožíček (5. Dan Aikido, 4. Dan Kyusho jutsu). Celosvetovo organizáciu vedie veľmajster Evan Pantazi, ktorý patrí medzi svetovú špičku v oblasti Kyusho jutsu. Kyusho International je tak ako v iných bojových umeniach štruktúrovaná organizácia, ktorá si stráži svoje know how a šíri ho výlučne prostredníctvom svojich certifikovaných inštruktorov a certifikovaných study group leadrov (ľudí organizujúcich a vedúcich Kyusho tréningy). Hoci najširšia základňa Kyusho sa nachádza v Českej republike, podarilo sa otvoriť prvú študijnú skupinu aj na Slovensku. Táto študijná skupina sa stretáva a pracuje v Skalici a jej cieľom je podporiť ľudí na ceste za poznaním Kyusho jutsu. 

Dá sa Kyusho naučiť bez študijnej skupiny?

I keď si v súčasnosti môžeme zakúpiť množstvo kníh, dvd či aplikácií a aj napriek tomu,že Kyusho jutsu je považované ako nadstavba pre rôzne bojové umenia, nedá sa naučiť bez skúseného lektora. I keď je možné odpozorovať niektoré techniky napr. z YouTube, určite to neodporúčam. Najmä kvôli efektu, ktorý pri zasiahnutí vitálneho bodu môže nastať. Preto sa oživovanie a revitalizácia zasiahnutého miesta učí ako nevyhnutný základ. Tu si treba uvedomiť,že každé telo reaguje inak a čo jeden človek pociťuje len ako tlak, iný človek môže byť na pokraji bezvedomia. I to je dôvod, prečo by ste sa Kyusho mali učiť len pod dozorom skúseného inštruktora.

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

Obsah precvičovaný na stretnutiach študijnej skupiny je prispôsobený zúčastneným účastníkom a drží sa stanovených osnov Kyusho International. Na začiatku sa snažíme vitálne body na tele lokalizovať, ohmatať si ich a zľahka stimulovať. Neskôr sa ich učíme ľahkým úderom aktivovať a zrevitalizovať. Po osvojení si týchto zručností prechádzame na vyššiu úroveň a tou je aktivácia bodov v konkrétnych situáciach prípadne cvičenie drilov zameraných na aktiváciu niekoľkých bodov v určenom poradí. Práve tieto drily často odzrkadľujú bunkai karate kata. V priebehu niekoľkých rokov sa zoznámite a osvojíte si viac než 100 vitálnych bodov. Výuka je tak ako v iných bojových umeniach vyučovaná po úrovniach a počas niekoľkých rokov sa naučíte:

 • oživovať súpera
 • body na rukách
 • body na hlave
 • body na tele
 • body na nohách
 • využitie bodov pri strhoch (takedown)
 • využitie bodov v boji na zemi (grappling)
 • využitie bodov v pákach (tuite)
 • využitie bodov pri odzbrojení súpera (zbrane)
 • majstrovské stupne – skúšky s použitím K.O. techník

Samozrejme, je možné sa zúčastňovať skúšok, pričom po úspešných skúškach obdrží účastník certifikát. Organizácia Kyusho International neudeľuje opasky, len osvedčenia o úrovni cvičenca. Kyusho jutsu je tu vnímané ako doplnok k bojovým umeniam či štýlom, neurčuje cvičencovi konkrétne techniky akými majú byť vitálne body stimulované. Preto je Kyusho jutsu rozšírené medzi cvičencami Aikido, Karate, Judo, Krav Maga, Kung Fu a inými bojovými umeniami.

Tréningové  stretnutia sú určené pre cvičencov od 15 rokov.

Primárne sú stretnutia študijnej skupiny určené pre cvičencov bojových umení, nezáleží na štýle či škole.  

Stretnutia tréningovej skupiny Kyusho jutsu prebiehajú priebežne počas celého školského roka od septembra do júna, nepravidelne, vždy len v sobotu. Jeden tréning trvá 180 min.

Najbližšie stretnutie štud. skupiny Kyusho jutsu nájdete kalendári podujatí, kde bude včas oznámený termín ďalšieho stretnutia.

V prvom rade polohu vitálnych bodov ako aj meridiány na akých sa nachádzajú. 

V druhom rade spôsob akým sa daný bod aktivuje ako aj praktické využitie v boji

A v neposlednom rade, to najdôležitejšie, naučíte sa revitalizovať zasiahnuté miesto ako aj energeticky zharmonizovať celé telo. 

Tréning povedie Study Group Leader (vedúci študijnej skupiny)  organizácie Kyusho International Martin Klásek, 2. Dan karate, 7 level Kyusho.

Cena za tréningovú jednotku v dĺžke 180 min je 15 EUR.

Na ulici neexistuje druhá šanca a drtivá väčšina útokov prebieha zo zálohy s využitím prekvapenia. Taktiež nemožno rátať s tým, že agresor bude rovnako urastený ako Vy. Preto sebaobrana musí byť jednoduchá, reálna a najmä maximálne účinná. Agresor musí rýchlo pochopiť, že spravil obrovskú chybu! 

Martin Klásek

Study Group Leader

7. Level

Kyusho International

Kde nás nájdete

Centrum voľného času Skalica

Mallého 716/2, vchod “od Lidl predajne”
Trénujeme

10:00  – 13.30 
Sobota – nepravidelne

Kontakt

WhatsApp: +421 905 143 111 
Email: kyusho.slovakia@gmail.com

Každá cesta začína prvým krokom

Objednajte sa na Váš prvý tréning Kyusho jutsu a naučte sa využívať slabé miesta na ľudskom tele vo Váš prospech.

Tréningové skupiny Kyusho jutsu na Slovensku

Kyusho International Slovakia

Kyusho jutsu na Slovensku

Skalica – Martin Klásek – martin.klasek@kyusho-czech.cz
Senica – Branislav Náter – nater.branislav@gmail.com
Bratislava – Róbert Prôčka – prockarobo@gmail.com
Piešťany – Matúš Rohár – matus.rohar@gmail.com
Nové Mesto n. Váhom – Alojz Michalka – amx@centrum.sk
Žilina – Viliam Rojko – viliam.rojko@rokaddt.sk
Prešov – Leonard Vodička – leonard.vodicka@gmail.com

Kyusho jutsu vo Vašom okolí

Pozrite si kalendár podujatí a nájdite si seminár vo Vašom okolí. Alebo chcete zažiť Kyusho jutsu vo Vašom dojo? Dohodnite si termín tréningového stretnutia.