Posts forYabu Kentsu

obrázok- karate kata Jion

Jion kata

Karate kata - martin.klasek - 15. apríla 2021

Kata Jion je jedna z trojice kata nesúcich názov odvolávajúci sa na budhistické učenie. I keď nie je veľmi rozšírená naprieč štýlmi,…

Continue Reading