Posts forNishiyama Hidetaka

obrázok- karate kata Kitei

Kitei kata

Karate kata - martin.klasek - 16. apríla 2021

既定 Pomenovanie kata Kitei. Uvedené japonské znaky názvu tejto kata možno preložiť ako „vopred určená“, „pevná, stála“, „dohovorená“ kata. Názov kata odráža…

Continue Reading