Posts forMcCarthy Patrick

obrázok- karate kata Nanshu

Nanshu kata

Karate kata - martin.klasek - 19. apríla 2021

南手 大/小 Pomenovanie kata Nanshu, Nanshou, Nanshu Dai, Nanshu Sho. Názov kata Nanshu sa prekladá ako Južná ruka (-y) alebo Ruky z…

Continue Reading