Posts forIshimine

obrázok- karate kata Ishimine Bassai

Ishimine Bassai kata

Karate kata - martin.klasek - 15. marca 2021

パッサイ石峯拔塞 Pomenovanie kata Ishimine Passai, Ishimine Bassai. Názov パッサイ Pasai či Patsai pochádza z čínskeho jazyka a označovala sa ním pôvodná kata,…

Continue Reading